Priyanka Chopra,Shahrukh Khan and Shahid Kapoor Rehearsing at the Durban Moses Mabhida stadium

Priyanka Chopra,Shahrukh Khan and Shahid Kapoor Rehearsing at the Durban Moses Mabhida stadium

Priyanka Chopra,Shahrukh Khan and Shahid Kapoor Rehearsing at the Durban Moses Mabhida stadium

Priyanka Chopra,Shahrukh Khan and Shahid Kapoor Rehearsing at the Durban Moses Mabhida stadium

Priyanka Chopra,Shahrukh Khan and Shahid Kapoor Rehearsing at the Durban Moses Mabhida stadium

Priyanka Chopra,Shahrukh Khan and Shahid Kapoor Rehearsing at the Durban Moses Mabhida stadium